TAYANGAN GAMBAR

PEMASANGAN KHEMAH


Guru menerangkan kepada murid mengenai fungsi
alatan khemah4 orang murid memasang khemah berpandukan arahan daripada
guru sambil diperhatikan oleh murid-murid lain.


Murid cuba memasang khemah mengikut kumpulan masing-
masing tanpa bantuan guru

Kumpulan pertama yang dapat menyiapkan khemah